فردریک وینسلوتیلـور"پدر مدیریت علمی"
ساعت ۳:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱٩ شهریور ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

فردریک وینسلوتیلـور: (1856-1915)

او را به سبب مطالعات در حوزه کار و مدیریـت به شکل علمی، پدر مدیریت علمی می نامند. اگر چه به خاطر رویکرد غیرانسانی اش درباره نیروی کار مورد انتقاد واقع می شود، پیتر دراکر او را "استاد استادان" نامیده و درباره او گفته است: "تیلور اولین کسی بود که عملا باب تفکر و تعمق در طبیعت کار راگشود.