سید مهدی الوانی " پدر علم مدیریت "

زندگینامه استاد دکتر سید مهدی الوانی " پدر علم مدیریت "

سید مهدی الوانی در دی ماه سال 1323 شمسی در محله امیریه تهران متولد شد.

آموزش ابتدایی را در مدرسه بیهقی شروع کرد، سپس از مدرسه بیهقی به مدرسه مصباح مرجانی رفت و از آنجا گواهینامه ششم ابتدایی را اخذ کرد.

سال اول دوره متوسطه را در دبیرستان حکیم نظامی گذراند.

ابتدا دوره‌ای را به عنوان آموزش نظامی در پادگان شاه‌آباد غرب که اکنون اسلام‌آباد غرب نام گرفته است، گذراند. دوره آموزشی به سرعت سپری شد و در توزیع نیرو، به عنوان سپاهی دانش در دهکده سردهلق که از توابع صحنه کرمانشاه بود جایابی شد.

خلاصه بعد از مدتی از ده مرخص شد و‌ به تهران رفت. رشته ادبیات انگلیس را در دانشگاه ملی شروع کرد. در محضر استادانی چون دکتر سید صادق گوهرین که تفسیر مثنوی می‌گفتند و استاد عماد خراسانی که ترجمه می‌گفتند و استاد کریمان که ادبیات فارسی را تدوین می‌کردند آموزش دید.

پس از دوره لیسانس، وارد فوق لیسانس مدیریت آموزش و پرورش در دانشگاه تهران شد،در آنجا نیز  استادانی چون دکتر کاردان، دکتر سرمه، دکتر نیساری، دکتر برهان‌منش، دکتر شریفی، ... حضور داشتند. سپس به فوق لیسانس علوم اداری در دانشگاه تهران رفت و آنجا هم از استادانی چون دکتر بشارت، دکتر اقتداری، دکتر صدقی، دکتر اکبری درس آموخت و در همین ایام کار خود را بصورت رسمی در وزارت کشاورزی آغاز کرد، شغلش کارشناس بهبود روشها بود. مدتی که در آنجا کار کرد رئیس اداره شد و چون علاقه وی به تدریس و تعلیم بیشتر بود به مرکز آموزش مدیریت دولتی که متولی آموزش مدیران است، منتقل و مربی آموزشی شد.

پس از عزیمت به آمریکا در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، فوق‌لیسانس و دکترای مدیریت دولتی گرفت. در آنجا فیلسوفی بود به نام راموس که برزیلی تبار بود. دکتر الوانی برای درک مطالبش سعی وافر می کرد و مقاله ی «نقد عقل ابزاری» بخشی از تأثیرات استاد راموس بر وی بود.

در سال 1360 به ایران بازگشت. انقلاب تغییرات بسیاری در همه جا از جمله دانشگاهها به وجود آورده بود. با فراز و نشیب‌ها و برخی بی‌مهری‌ها ساخت و مراتب مختلف دانشگاهی را طی کرد و در سال 1370 استاد شد و در سال 1376 به عنوان استاد نمونه انتخاب گردید. مدتی رییس دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی و زمانی هم مدیر گروه مدیریت دولتی بود، در این دوران بود که شروع به نوشتن کتاب و مقالاتی کرد.ایشان هم اکنون عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علامه طباطبائی می باشد.

وی نیز در سال 1355 ازدواج کرد که حاصل آن پسری به نام سیدپیمان و دختری بنام سیدپریسا است. که هر دو در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

سوابق تحصیلی:

دیپلم ریاضی دبیرستان مروی تهران، سال 1342 •

 لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی ـ دانشگاه ملی ایران، سال 1349•

فوق لیسانس علوم تربیتی ـ دانشگاه تهران، سال 1351 •

 فوق لیسانس علوم اداری ـ دانشگاه تهران ، سال 1356•

 فوق لیسانس مدیریت دولتی ـ دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا ،‌سال 1359  •

دکتری مدیریت دولتی- دانشگاه کالیفرنیای جنوبی امریکا ،سال  1361 •

 

رساله‌های پایان تحصیلات:

 رساله دوره لیسانس: بررسی اشعار رابرت فرست به انگلیسی، 1349•

رساله دوره فوق لیسانس علوم تربیتی: پژوهشی در زمینه مدارس جامع، 1351 •

 رساله دوره فوق لیسانس علوم اداری: پژوهشی پیرامون مشکلات سازمانی و •

   عدم ارضاء نیازهای کارکنان، 1356

 رساله دوره دکتری: نظریه‌های مدیریت از دیدگاه اسلام به انگلیسی، 1361•

 

سوابق شغلی:

 کارشناس امور اداری ـ وزارت کشاورزی، 1349 تا 1352•

 رئیس اداره بهبود روش‌ها ـ وزارت کشاورزی، 1352 تا 1354•

 مربی آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1354 تا 1360•

 رئیس اداره آموزش مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1354 تا 1355•

 رئیس انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1355 تا 1357•

استادیار مجتمع دانشگاهی علوم اداری و مدیریت بازرگانی، 1360 تا 1368 •

 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، 1368 تا 1373•

رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت ـ دانشگاه علامه طباطبایی، 1368 تا 1372 •

استاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1373 •

 عضو کمیته مدیریت سازمان سمت از 1370 تا 1374•

عضو کمیته تخصصی دفتر گسترش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از سال 70 تا 79 •

 عضو شورای دانشگاه از 1370 تا 1372•

عضو شورای تخصصی اداری وزارت علوم و آموزش عالی از 1369 تا 1370 •

عضو صاحبنظر کمیته اصلاحات اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژشکی از 70 تا 79 •

 عضو هیأت مدیره سازمان مدیریت صنعتی از 76 تا 79•

 مشاور مدیریت طرح مطالعات الگوی برنامه‌ریزی و اجرای امنیت غذا و تغذیه کشور 1377•

 مدیر گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی از 73 تا 77•

مدیر گروه مدیریت دولتی مجتمع آموزش عالی قم از سال 1377 تا 1379 •

سردبیر نشریه مطالعات مدیریت از سال 1377 تا 1379 •

 عضو هیأت مدیره سازمان بین‌المللی توسعه مدیریت از سال 1377 تا 1379•

 عضو هیات تحریریه نشریات: برنامه و توسعه ، مدیریت دولتی به •

مجتمع آموزشی عالی قم، مدیریت و توسعه، تدبیر، مطالعات دفاعی استراتژیک •

مشاور بانک کشاورزی از سال 1377 تا 1379 •

سرپرست کمیته تخصصی مدیریت شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم از سال  •

      از سال 1370 تا 1379

 استاد نمونه سال 77- 1376•

 پژوهشگر برگزیده سال 80 جشنواره شهید رجایی (چهارمین جشنواره)•

 چهره ماندگار دوره سوم سال 82•

 معاون آموزش دانشگاه علامه طباطبایی از سال 1382 تاکنون 1383•

 

سوابق آموزشی:

 تدریس دروس مدیریت در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای مدیریت •

  و حسابداری در دانشگاه‌های تهران، تربیت معلم، تربیت مدرس، شهید بهشتی، علامه طباطبایی،    مجتمع آموزش عالی قم، دانشگاه فرماندهی و ستاد نیروی هوایی

راهنمایی پروژه‌ها و رساله‌های تحصیلی رشته مدیریت در سطوح کارشناسی، •

  کارشناسی ارشد و دکتری

 

فعالیت‌های پژوهشی:

 پژوهشی در زمینه میزان اثربخشی طرح‌های واگذاری برخی از کارهای دولتی •

  به بخش خصوصی در دانشگاه‌های مستقر در تهران، 1372

 پژوهشی در زمینه میزان اثربخشی طرح‌های واگذاری برخی از کارهای دولتی •

  به بخش خصوصی در دانشگاه‌های مستقر در تهران، 1372

 پژوهشی در زمینه فشارهای عصبی مدیران، به اتفاق دکتر ابطحی، 1370•

 

مقالات :

جذب نیروهای انسانی کارآمد، ترجمه، مدیریت امروز، تابستان 1352 •

 گروه‌ های نامتجانس، ترجمه، مدیریت امروز، بهار 1353•

ابعاد زمان در مدیریت در مدیریت، ترجمه،‌ مدیریت امروز، تابستان 1353 •

 مدیریت و تکنولوژی، ترجمه،‌ مدیریت امروز، پاییز 1353•

تجزیه و تحلیل مبتنی بر واکنش‌های متقابل، ترجمه،‌ مدیریت امروز، زمستان 1353 •

افول احساس وفاداری و تعلق سازمانی، ترجمه،‌ مدیریت امروز، بهار 1354 •

 امکانات مدیران در رهبری یا هنرهای مدیریت، ترجمه،‌ مدیریت امروز، پاییز 1354•

 برداشتی نو از مدیریت، ترجمه،‌ مدیریت امروز، زمستان 1354•

 نظام بودجه‌بندی طرح و برنامه، ترجمه،‌ مدیریت امروز، بهار 1355•

 بازنشستگی گام به گام، ترجمه،‌ مدیریت امروز، پاییز 1355•

 قبول اختیار، ترجمه،‌ مدیریت امروز، زمستان 1355•

 فن همانندسازی، ابزاری برای مدیران، ترجمه،‌ مدیریت امروز، بهار 1356•

 مقدمه‌ای برای آشنایی با سازمان‌های ماتریسی، مدیریت امروز، تابستان 1356•

 پژوهشی در زمینه برخی از مشکلات سازمانی و عدم ارضاء نیازهای کارکنان، تحقیق، •

   مدیریت امروز، بهار 1357

نظریه برابری، بحثی در رفتار سازمانی،‌ ترجمه،‌ مدیریت امروز، بهار 1357 •

 بودجه‌بندی بر مبنای صفر، تالیف، مدیریت امروز، تابستان 1357•

 نقش قضایای اداری در آموزش مدیریت،‌دانش مدیریت، تابستان 1367•

 کاربرد الگوی تحقیق تجربی در مدیریت، دانش مدیریت، پاییز 1367•

 بهره‌گیری از ساختارهای خزانه‌داری در توسعه صنعتی (2 بخش)، پیام پتروشیمی، زمستان 1371•

 سبک شما در مدیریت تعارض چیست، مطالعات مدیریت، زمستان 1371•

 مقدمه‌ای در آشنایی با سیستم‌های متخصص، مدیریت دولتی، تابستان 1372•

 مقدمه‌ای بر مطالعات تطبیقی در مدیریت دولتی، بهمراه آقای واعظی، مطالعات مدیریت، •

   تابستان و پاییز 1372

 نظام کنترل استراتژیک و آینده‌نگر در مدیریت، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، •

   زمستان 1372 با آقای طلایی

سازمان‌های یادگیرنده یا دانش‌آفرین، مدیریت دولتی، شماره 27- 26 •

 بهره‌وری از دیدگاه نظریه فعالیت، تألیف، مدیریت دولتی، شماره 30- 29  •

 در جستجوی دانش جدید خط مشی‌گذاری، تألیف، نشریه کنترولر، شماره 1، بهار 1375•

چگونه مدیر می‌تواند شنونده خوبی باشد، ترجمه: نبیین و گریفین، تازه‌های مدیریت،  •

   شماره 12 و 13 در ماه 4/75 چاپ شده است.

استفاده بهینه از زمان، تالیف، تحول اداری،‌ شماره 12 و 13، در ماه 4/75 چاپ شده است. •

 پدیدارشناسی مبنایی برای پژوهشهای علوم انسانی،‌ تألیف، تحقیق در علوم انسانی، •

   شماره 1، سال 1375

 نظریه بی‌نظمی یا نظم غایی، تألیف ، مدیریت دولتی،‌شماره 31، زمستان 1374، •

   منتشر شده در 1375

 مسئولیت اجتماعی مدیران،‌تألیف، تحول، شماره 28، آبان 1375•

 بهبود مدیریت از طریق ارزیابی شبکۀ مدیریت، ترجمه، تازه‌های مدیریت، •

   شماره 15، بهمن 1375

 سرنوشت کار از دو دیدگاه، تألیف ، نامه فرهنگ، سال 7، شماره 2، 1376•

 سازمانهای بحران‌پذیر و بحران‌ستیز، تألیف، دانش مدیریت، 35 و 36،‌زمستان 75، بهار 76•

 سازمان مجازی،‌ مدیریت دولتی، 41 و 42، پاییز و زمستان 1377•

 اعجاز گران مدیریت، مدیریت دولتی، شماره 44، تابستان 78•

 تصمیم‌گیری از نگاه نظریه آشوب، با دانایی فرد، تحول اداری،‌ دوره 5، شماره 21•

 بازتاب جلوه‌های نظریه بی‌نظمی در مدیریت، مطالعات مدیریت، 21 و 22 و بهار و تابستان 78•

 پژوهش کیفی،‌مطالعات مدیریت، 20و زمستان 77•

 ضرورت تدوین منشور اخلاقیات سازمانی، تحول اداری، دوره 5 ـ شماره 19، آذر 77•

 مدیر بحران‌آفرین، کنترولر،‌ شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 75•

 در جستجوی مدلی برای تصمیم‌گیری در شرایط مبهم و بی‌نظم، مدیریت دولتی، 37، تابستان 76•

 آیین‌ها و رسوم سازمانی، طریقی در شناخت فرهنگ سازمانی، مدیریت و توسعه، •

   شماره 1، تابستان 78

نقش مدیریت در ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی، تدبیر، سال دهم ، شماره 100، بهمن 78 •

مدیریت کیفیت جامع و پرسشهای بی‌پاسخ، نشریه مجتمع آموزش عالی قم، سال اول،  •

   شماره 3، پاییز 1378، به همراه دانایی‌فرد

 تجدید ساختار نظامهای اداری، یک اصل محوری در توسعه، مدیریت توسعه، شماره 3، •

   زمستان 1378، به همراه شیروانی

 سازمان دانشی، کنترولر، کنترولر سال 2، پاییز و زمستان 77•

   مدیریت توسعه پایدار، مدیریت و توسعه، سال 1 شماره 4، بهار 79

مسئولیت جهانی و توسعه، مدیریت و توسعه، سال 1 شماره 5، تابستان 79 به همراه عربشاهی •

 دولت مدیریتی و مدیریت دولتی، مدیریت دولتی، شماره 47، بهار 79•

 نظریه انتخاب عمومی و ضرورت تحول در ساختار اداری، مطالعات مدیریت، •

   شماره 23 و 24 پاییز و زمستان 78

 نقش مؤلفه‌های ارزشی در آن نقش فشار عصبی، نشریه مجتمع آموزش عالی قم، •

   سال 2 شماره 5، منتشره در پاییز 79 بهار 79 به همراه قلی پور

تصمیم‌گیری شهودی به ویژگیها و کاربردها، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک،  •

   شماره 5 و 6 ، تابستان و پاییز 79

 منشور اخلاقیات سازمانی در کلام مولی علی (ع)، مدیریت دولتی،‌شماره 48 و 49•

   تابستان و پاییز 79

 ویژگیهای نظام کارآمد نظارتی (1)، دیده، نشریه سازمان بازرسی کل کشور، شماره 5، •

   دی و بهمن 79

 موانع ساختاری اجرای برنامه‌های توسعه در ایران، مدیریت و توسعه، شماره 7، •

   زمستان 79

 

کتابها:

 مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه،‌ترجمه، چاپ سوم، مرکز آموزش مدیریت دولتی، •

   به اتفاق دکتر معتمدی

 مدیریت عمومی، تألیف، چاپ هفتم، نشر نی•

 مدیریت تولید، تألیف، چاپ پنجم، آستان قدس رضوی، مهندس میرشفیعی•

 تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی دولتی، تألیف، چاپ سوم، سمت•

 مباحث ویژه مدیریت دولتی، تألیف، چاپ اول، پیام نور،‌ به اتفاق دکتر زاهدی•

 نظام‌های اداری تطبیقی، تألیف، پیام نور•

 خویشتن‌شناسی مدیران، ترجمه و اقتباس، چاپ اول، نشر نی•

 اصول و مبانی جهانگردی، تألیف، چاپ اول، بنیاد مستضعفان،به اتفاق زهره دهدشتی•

 گفتار هراسی، ترجمه و اقتباس، چاپ اول، نشر نی، به اتفاق هاشمی•

 رفتار سازمانی، ترجمه، چاپ اول 1374، نشر مروارید، به اتفاق دکتر معمارزاده•

 هفت گام به سوی کامیابی، ترجمه، چاپ اول 1376، نشر نی، به اتفاق اشرفی پیروز بخت•

 تئوری سازمان، ترجمه، چاپ سوم 1376، نشر صفار، بهمراه دانایی فرد•

 مدیریت دولتی نوین، ترجمه، چاپ اول 1376، نشر مروارید، به اتفاق دکتر خلیلی، دکتر معمارزاده•

 مسئولیت اجتماعی مدیران، تألیف، سال اول 1377، مرکز آموزش مدیریت دولتی، به اتفاق قاسمی•

 آینده کار، جیمز رابرتسون، ترجمه، اول 1378، نشر نی، به اتفاق دانایی‌فرد•

 مدیریت تحول در سازمان، نگارش و ترجمه، اول 1379، نشر صفار، به اتفاق دانایی‌فرد•

 تئوری‌های سازمان دولتی، ترجمه، چاپ 1380، نشر صفار، به اتفاق دانایی‌فرد•

 مدیریت تعارض•

 گفتارهایی در فلسفه تئوری‌های سازمان دولتی•

 تئوری نظم در بی‌نظمی•

 فرهنگ جامع مدیریت•

 فرایند خط مشی گذاری عمومی•

 آیین تندخوانی•

 هفت راز زنان موفق•

 مدیریت تطبیقی•

 اداره امور دولتی تطبیقی•

 قدرت انتقاد سازنده•

مدیریت و سرمایه اجتماعی •

سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی •

 آموزه‌هایی برای استقرار مدیریت کیفیت•

 

سمینارها :

 بازسازی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مقاله ممتاز)، تربیت مدرس، سخنران، 1368•

 سمینار بررسی مسائل اداری ایران، علامه‌طباطبایی، سخنران، 1369•

 سمینار مدیریت و سازماندهی آموزش بزرگسالان، مؤسسه بین‌المللی سوادآموزی بزرگسالان، •

   سخنران، 1379

 سمینار تحول اداری (مقاله برجسته)، تربیت مدرس، سخنران، 1370•

 سمینار جغرافیایی: جهان بینی،‌سیاست و محیط، تربیت مدرس، سخنران، 1371•

 سمینار ایرانگردی،‌ جهانگردی و توسعه (مقاله برگزیده)، وزارت کشور، سخنران، 1372•

 سمینار مدیریت و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، سخنران، 1372•

 سمینار فرهنگ و توسعه، وزارت ارشاد، سخنران،‌1371•

 سمینار ایرانگردی، جهانگردی «فرهنگ و توسعه»•

   (ساز و کارهای لازم برای توسعه پایدار جهانگردی)، وزارت ارشاد، سخنران، 1373

 همایش علمی ـ کاربردی بهبود کیفیت آموزش عمومی، اداره کل آموزش و پرورش، •

   سخنران، آذر 1374

 بررسی و نقد برنامه دوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، دانشکده اقتصاد •

   دانشگاه علامه طباطبایی، ارسال مقاله، 1373

 سمینار وجدان کاری (نقش فرهنگ و وجدان کاری)، دانشگاه آزاد اسلامی، مقاله ـ •

   سخنران، خرداد 1375

 دومین اجلاس بررسی راههای عملی حاکمیت وجدان کاری و انضباط اجتماعی، •

   دانشگاه آزاد اسلامی، مقاله ـ سخنران، 3 و 4 دی ماه 1376

 اولین اجلاس بررسی عملکرد و خدمات دانشگاه آزاد اسلامی (دانشگاه آزاد اسلامی، •

   ضرورتی در عصر مدیریت گرانی)، دانشگاه‌ آزاد اسلامی، مقاله ـ سخنران، 1378

 همایش بازرسی و نظارت (تأملی بر ساختارهای نظارتی) ، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1376•

 همایش برنامه سوم، سازمان برنامه و بودجه مرکز همایش‌های صدا و سیما، مقاله ـ سخنران، 1377•

 مدیریت دولتی جدید و توسعه ـ همایش نظام اداری و توسعه سازمان امور اداری و •

   استخدامی کشور، مقاله ـ سخنران، 17 و 18 مرداد 78

 ویژگی‌های نظام کارآمد نظارتی در کشور،‌ دومین همایش بازرسی و نظارت، •

   دانشگاه تهران و سازمان بازرسی کل کشور، آبان 79

 جایگاه فرهنگ در ساختار کلان کشور، همایش نقش و جایگاه دولت در توسعه فرهنگی‌ ـ •

   سازمان برنامه ، پژوهشکده علوم انسانی و جهاد دانشگاهی، محل اجرا تالار علامه امینی

   دانشگاه تهران، 28 و 29 اردیبهشت 78

 

در مورد تألیفات و ترجمه‌ها:

در سال 1351 مرکز آموزش مدیریت دولتی که در آن زمان تولیت آموزش مدیران دولتی را عهده‌‌دار، بود نشریه‌ای به نام «مدیریت امروز» را منتشر می‌کرد که اولین نشریه مدیریت دولتی در کشور بود. وی کار جدی ترجمه و تألیف را از این نشریه آغاز کرد. اولین مقاله‌اش در مورد «جذب نیروهای انسانی کارآمد» بود و بعدها مقالات متعدد به صورت ترجمه و تألیف، در این نشریه به چاپ رساند.

اصولاً‌ اعتقاد وی بر این است که کار ترجمه می‌تواند برای ایجاد منابع علمی رشته مدیریت کاملاً مفید باشد و برخلاف نظر گروهی که در ارزیابی‌های علمی، ارزش زیادی برای ترجمه قائل نیستند نظرش این است که کار ترجمه اگر از منابع اساسی رشته‌های علمی باشد هم کار دشوارتری است و هم کار ارزشمندتری. زیرا ما را در رشته‌های علمی نیازمند ارتباط با دیگر ملل و کشورها هستیم و ترجمه راه این ارتباط را فرا روی ما می‌گشاید. البته ترجمه، لزوماً‌ یکطرفه نیست ما از دیگران می‌آموزیم و دیگران نیز از ما می‌آموزند و ترجمه در این حالت، تلاشی توسعه بخش خواهد بود.

توصیه دکتر الوانی به همکاران جوانتر این است که اگر قرار بر این است که کار علمی چاپ و نشر انجام دهند، قبل از آنکه به تألیف اقدام کنند در زمینه ترجمه تجربه بیاموزند و سپس وارد وادی تألیف و تصنیف شوند. توصیه دیگرش این است که اگر کسانی علاقمند به نگارش کتاب و مقاله هستند ابتدا این اطمینان در آنها بوجود آید که خود، مطلب را کاملاً‌ درک کرده‌اند و ابهامی برایشان وجود ندارد، سپس اراده کنند که به دیگران موضوع را انتقال دهند. درک مطلب و موضوع موجب می‌شود که نویسنده بتواند به سادگی و روانی مطلب را به دیگران انتقال دهد. روان‌نویسی، ساده‌نویسی و رعایت ایجاز در نوشتن، همه توصیه‌هایی است که اگر رعایت شود به توفیق نویسندگان می‌انجامد.

مشکلی که امروزه در زمینه نشر کتب مختلف به ویژه کتب سازمانی و مدیریت می‌بینیم، عدم وجود فضای نقد در جامعه انتشاراتی کشور است، کتب بسیاری هر ساله در زمینه‌های مختلف به چاپ می‌رسد که بدون آنکه نقدی بر آنها بشود روانه بازار می‌شوند و در چنین احوالی نباید انتظار داشت که کتب و مقالات منتشر شده، از کیفیت بالایی برخوردار باشند. در واقع کتب و مقالات مدیریت، ترجمه‌ها و تألیف‌ها روانه بازار می‌شوند اما کمتر ارزیابی و بررسی دقیقی بر روی آنها انجام می‌گیرد، به همین علت، بدون آنکه مؤلفان و مترجمان مسئولیت خاصی را متوجه خود بدانند به این کار ادامه می‌دهند. البته در این میان معدود کسانی هم هستند که کارهای ارزنده‌ای ارائه می‌دهند و تلاشهای آنان در این زمینه قابل ارج و سپاس است.

 

گرایش در تالیفات، ترجمه‌ها و آراء مدیریتی:

این گرایش بیشتر براساس مخاطبان نوشته‌هایش بوده است. بدین معنی که در یک دوره هر چه ترجمه می‌کردم و می‌نوشته برای مدیران، دانشجویان و پژوهشگران مدیریت بود، اما پس از مدتی احساس کرده که آنانی که مدیر هستند اما مدیریت نخوانده‌اند نیز، می‌توانند مخاطبان من باشند، بنابراین یک سلسله از نوشته‌ها و کتابهایش برای کسانی است که با مدیریت به سبک و سیاق علمی آشنا نیستند، اما به حرفه مدیریت اشتغال دارند. کتاب مدیریت عمومی که به زبانی ساده برای مدیران نوشته شده است از این جمله می‌باشد. این کتاب مورد استقبال مدیران و دانشجویان قرار گرفته و اکنون به چاپ بیستم رسیده است.کتاب مدیریت عمومی با آنکه رسماً‌ در منابع دانشگاهی ذکر نگردید اما بیشتر از هر کتاب دیگری مورد اقبال قرار گرفت.

وی به عنوان مدرس دانشگاه تلاش می‌کند زمانی که مکتب و مدیریت کلاسیک و سنتی مدیریت را درس می‌دهد، چنان از آن دفاع نماید که در زمان خودش از آن دفاع می‌شد، زمانی که مدیریت روابط انسانی را تدوین می‌کند در نقش یک انسانگرا ظاهر می‌شود و مکتب سیستمی مدیریت را به سبک پیروان مکتب سیستمی درس می‌دهد. اما از میان آراء و دیدگاههای نویسندگان، مکتب انتقادی و پست‌مدرن را بیشتر می‌پسندد و شاید به این علت است که فکر می‌کند اینان در ابطال نظریه‌های پیشین تا حدود زیادی توفیق داشته‌اند و این امر می‌تواند به تکامل و ارتقاء رشته مدیریت کمک نماید. شالوده‌شکنی پست‌مدرن، طلیعه مکتب نوینی را در مدیریت می‌دهد که مسلماً می‌تواند بسیاری از مجهولات امروز را آشکار سازد. از نظر تئوری، تئوری آشوب یا نظم در بی‌نظمی را سرآغاز تفکرات تازه‌ای در مدیریت می‌داند و نظرات گلیک و لورنز و والدراپ را نظریاتی کارساز برای مدیریت در دنیای پیچیده و متلاطم امروز می‌داند. بحث جاذبه‌های غریب، اثر پروانه‌‌ای، خاصیت اهرمی همه ویژگی‌های نظریه آشوب هستند که به صورتهای مختلف در جامعه امروز ما نمود دارند.

 

اصولا وی تنگناهای رشته مدیریت را اینگونه می‌بیند:

الف ـ جدایی سازمانهای اجرایی از دانشگاهها

ب ـ عدم باور تخصصی بودن رشته مدیریت به عنوان علمی همپای سایر رشته‌های علمی

ج ـ عدم علاقه و انگیزه در دانشجویان و مدرسان رشته مدیریت

د ـ دشواری ارتباط با دنیا به بهانه بومی سازی مدیریت

هـ ـ فقدان تشکل‌ها و انجمن‌های علمی مدیریتی غیر دولتی

/ 0 نظر / 40 بازدید