دکتر حسن میرزایی اهرنجانی

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی: از پیشکسوتان مدیریت می باشد. مدرک دکترای خود را از دانشگاه UCL کالیفرنیا اخذ نمود. ایشان به دلیل انجام سخنرانی ها و کنفرانس های بسیار، به استاد شفاهی مدیریت مشهور است. وی دارای نظریه سه شاخگی در مدیریت است.

/ 0 نظر / 34 بازدید