هربرت سایمون

هربرت سایمون یکی از استادان برجسته علوم سیاسی و اجتماعی آمریکا به شمار می‌آید.عقاید و نوشته‌های عمیق او مبانی نظری و علمی زمینه‌های مختلف را شدیدا تحت‌تأثیر خود قرار داده‌اند.سایمون ابتدا زندگی حرفه‌ای خود را با تأکید بر مدیریت دولتی و پژوهشهای‌ عملیاتی شروع کرد،اما علاقه او همراه با سمتهای مختلفی که یکی پس از دیگری در دانشگاههای مختلف به او محول شد وسعت یافت و تقریبا همه زمینه‌های مدیریت را در بر گرفت،در حال حاضر سایمون استاد رایانه و روانشناسی دانشگاه کارنگی ملون در پیتسبورگ‌ (CArnegie-Melion at Pittshurgh) است.تحقیقات بنیادی بر روی فرآیندها تصمیم‌گیری‌ با استفاده از رایانه برای بازآفرینی چگونگی تفکر به وسیله انسان اشتغال فعلی دانشمند مورد بحث و همکارانش محسوب می‌شود.

/ 0 نظر / 19 بازدید