فردریک هرزبرگ

فردریک هرزبرگ: (1923-2000) او یکی از روانشناسان برجسته بود که در سال 1959 نظریه دو عاملی (انگیزشی-بهداشتی) خود را در مقالة "چگونه کارمندان را بر می انگیزانید" که در مجله معتبر Harvard Business Review چاپ شده بود، مطرح کرد. او یکی از شاهدان عینی اردوگاه های کار اجباری نازی ها بود که تاثیر بسیاری در تدوین نظریه او داشته است.

/ 0 نظر / 30 بازدید