داگلاس مک گریگور

داگلاس مک گریگور: (1906-1964) در سال 1960 تئوری x و y را درمورد مفروضات مدیران از کارکنان، درکتابش با نام "جنبه انسانی سازمان" ارائه نمود. او از سال 1954 تا هنگام فوتش استاد انستیتو تکنولوژی ماساچوست (MIT ) بود.

/ 0 نظر / 35 بازدید